Contact : 086-409-9428
Programming Experts
Website Design & Development  PowerBuilder
Website Design & Development  .Net Programing
     - C#.Net
     - ASP.Net

Website Design & Development  Database Programing
     - Microsoft SQL Server
     - Oracle
     - Microsoft Access
     - MySQL

Website Design & Development  Report Tool
     - Microsoft Reporting Service
     - Crystal Report

About US
   ทำความรู้จักกับ ดีเวอร์ซอฟท์

       บริษัท ดีเวอร์ซอฟท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เราคือมืออาชีพในการบริการงานด้าน IT ครบวงจรมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม
,พัฒนาเว็บไซต์ และ วางระบบเน็ตเวิร์ค ให้กับองค์กรธุรกิจหลากหลายรูปแบบมากว่า 10 ปี

       ซึ่งทำให้เรามีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการให้บริการที่ลูกค้าจะได้รับ เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการนำองค์กรของท่านไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมบัญชี (Accouting) ,ทรัพยากรบุคคล (HR) ,ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
,สินค้าคงคลัง (ERP) ,เว็บไซต์ (e-commerce) รวมทั้งงานด้านระบบเน็ตเวิร์ค ต่างๆ

       เราพร้อมที่จะสร้างสรรค์งาน ตามความต้องการ ของลูกค้า ให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของท่าน
เพราะความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา

Programming
Website Development
Website Development
Website Development
บริษัท ดีเวอร์ซอฟท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
122 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 086-409-9428 อีเมล์: Marketing@DeeverSoft.com