Contact : 086-409-9428
DeeverSoft Process Flow
Process Flow
DeeverSoft Process Flow
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดโปรแกรมที่ต้องการจัดทำให้ทางทีมงาน
   ผ่านโทรศัพท์ 086-409-9428 หรือ อีเมล์ marketing@deeversoft.com
2. ทีมงานจัดส่งใบเสนอราคา และ แจ้งระยะเวลาการดำเนินงาน
3. ทำสัญญาและลูกค้าชำระเงินมัดจำส่วนแรก 30%
4. กรณีเวบไซต์ ลูกค้าชำระเงินค่าบริการโดเมนและโฮสติ้ง (สามารถดำเนินการเองได้)
5. ลูกค้าจัดส่งข้อมูลสำหรับดำเนินงานทำโปรแกรม
6. ทีมงานทำการออกแบบโปรแกรม และ ส่งตัวอย่างให้ลูกค้ายืนยันก่อนเริ่มดำเนินงาน
7. ทีมงานดำเนินการพัฒนาปรแกรม
8. ทีมงานแจ้งความคืบหน้าในการพัฒนาโปรแกรมให้ลูกค้าทราบ ตามรอบเวลาที่แจ้งไว้
9. ทีมงานส่งมอบงานโปรแกรม
10. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่สอง 50%
11. ลูกค้าทำการตรวจสอบงาน และ ยืนยันการรับมอบโปรแกรม
12. ลูกค้าชำระเงินส่วนสุดท้าย 20%
13. บริการหลังการขายและดูแลลูกค้าในระยะยาว
บริษัท ดีเวอร์ซอฟท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
122 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 086-409-9428 อีเมล์: Marketing@DeeverSoft.com